Anàlisi de la calprotectina (inflamació intestinal)

La mostra necessària per a l’anàlisi són excrements que caldrà entregar-los en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Per a la presa de mostres pot guiar-se pel següent esquema:

1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Asseu-te a l’inrevés per a depositar la mostra en el WC.
  2. Descaragola el pot de presa de mostres.
  3. Aspira un poquet de mostra.
  4. Entregue la mostra al més prompte possible. En cas de no poder entregar-ho immediatament conserve-ho de 2-8 °C, 5 dies com a màxim.

 

Els resultats s’entreguen a les 24-72 hores.

La calprotectina fecal és un biomarcador d’inflamació intestinal. Permet diferenciar la malaltia inflamatòria intestinal de la síndrome d’intestí irritable, presentant una millor correlació amb el grau d’inflamació que els índexs clínics i marcadors serològics. A més, és útil per a predir la curació mucosa i el risc de recidiva.

bote esteril