Anàlisi d’elastasa

La mostra necessària per a l’anàlisi són excrements que caldrà entregar-los en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Per a la presa de mostres pot guiar-se pel següent esquema:

1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Asseu-te a l’inrevés per a depositar la mostra en el WC.
  2. Descaragola el pot de presa de mostres.
  3. Aspira un poquet de mostra.
  4. Entregue la mostra al més prompte possible. En cas de no poder entregar-ho immediatament conserve-ho de 2-8 °C, 5 dies com a màxim.

 

Els resultats s’entreguen als 3-4 dies.

La prova d’elastasa en excrements s’usa per a determinar si hi ha insuficiència pancreàtica greu.

Es recomana quan es tenen símptomes d’insuficiència pancreàtica com a dolor abdominal, excrements grasosos i pudents, malabsorció o reducció espontània de pes.

L’elastasa és un enzim produït pel pàncrees que ajuda a la descomposició dels greixos, dels carbohidrats i de les proteïnes després de la seua ingestió. Quan hi ha poca elastasa o nul·la en els excrements significa que hi ha un  malfuncionamient del pàncrees la qual cosa podria indicar que existeix una insuficiència pancreàtica. Aquesta insuficiència pancreàtica pot ser signe d’una pancreatitis crònica.

bote esteril