Anàlisi d'intolerància a la fructosa

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

Prova diagnòstica per a diagnosticar la malabsorció dels sucres per l’intestí prim, que han passat a l’intestí gros i alteren la flora intestinal. La fructosa és un monosacàrid, present en diversos aliments com el sucre i la mel, que necessita ser metabolitzada pel fetge per a ser transportada a la sang en forma de proteïna. La intolerància a la fructosa es produeix quan hi ha una malabsorció d’aquesta per part del fetge, en conseqüència, passa al còlon i provoca diversos símptomes digestius: dolor abdominal, flatulències i diarrea són els més comuns, havent-hi també pacients que presenten nàusees, vòmits, cefalees i restrenyiment.

La intolerància a la fructosa és una patologia molt comuna, que afecta gran part de la població, però sol estar infradiagnosticada. La prova d’intolerància a la fructosa es realitza per a detectar aquesta anomalia i poder establir una dieta pobra en fructosa i acabar així amb els símptomes.

INTOLERANCIAS RESTO CATEGORIA