Anàlisi d'intolerància al gluten (celiaquia)

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

 Els resultats s’entreguen als 5-6 dies.

És una anàlisi de sang que determina els nivells d’anticossos antitransglutaminasa IgA que es té en l’organisme. Aquesta prova se sol realitzar com a prova complementària per a diagnosticar malalties com la celiaquia i altres trastorns autoimmunes.

Abans de realitzar aquesta analítica, el pacient no variarà la seua dieta havent de continuar menjant aliments que continguen glútens (avena, blat, ségol i ordi) com el pa, pasta o brioixeria.

Mitjançant una xicoteta agulla es realitza l’extracció de sang i s’envia al laboratori. Quan el metge revise el resultat de les anàlisis si s’observa una alteració en els anticossos antitransglutaminasa IgA en sang voldrà dir que el pacient pot ser celíac. En determinades ocasions, es pot sol·licitar una biòpsia de l’intestí prim per a confirmar el diagnòstic. En cas de positivitat haurà de realitzar la dieta lliure de gluten per a evitar les molèsties derivades d’aquesta malaltia.

INTOLERANCIAS RESTO CATEGORIA