Anàlisi d'intolerància al sorbitol

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

 Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

El sorbitol és un sucre que es troba de manera natural en les algues roges i en les fulles i fruits de les plantes de la família rosaceae com són les peres, pomes, prunes, codonys, bresquilles o albercocs. A més, s’usa com a additiu (E420i o E420ii) de molts aliments preparats i com a excipient d’alguns medicaments i pastes dentifrícies.

La intolerància al sorbitol és provocada per un problema en la capacitat de la mucosa intestinal per a absorbir el sorbitol, la qual cosa provocarà que aquest arribe de manera intacta a l’intestí gros, on es produirà la seua fermentació per part de la microbiota. Com a conseqüència d’aquesta fermentació es generaran una sèrie de productes químics responsables dels símptomes d’aquest procés.

La principal conseqüència després del diagnòstic de qualsevol mena d’intolerància al sorbitol és la d’iniciar una dieta restrictiva. Per a això cal revisar sempre l’etiquetatge nutricional d’un aliment o la composició de qualsevol medicament o dentifrici abans del seu consum i assegurar-se que estiga exempt de sorbitol.

És recomanable limitar el consum de fruites a aquelles que no continguen sorbitol.

INTOLERANCIAS RESTO CATEGORIA