Analítica general i Bioquímica

Hemograma, glucosa, urea, creatinina, àcid úric, colesterol total, HDL, LDL, triglicèrids, GOT, GPT, GGT, ferro i complet d’orina. Possibilitat d’afegir qualsevol determinant analític o hormonal, en tal cas consultar..

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres (menors de 5 anys consultar prèviament).

La mostra d’orina ha de ser la primera del dia i recollir-se en un recipient estèril que pot comprar-se en farmàcies. Evitar sempre el primer i l’últim doll per a descartar la contaminació per part del tracte urinari. 

 Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

L’analítica general permet avaluar els valors fonamentals de l’organisme per a garantir una bona salut a nivell general. Pot ser útil per a detectar manques que el pacient no nota en el seu cos. Es recomana realitzar-ho almenys una vegada a l’any per a conéixer l’estat de salut.

 Aquesta analítica es centra en els següents paràmetres: 

 • L’hemograma  és una anàlisi de tots els components de la sang: l’hemoglobina, els glòbuls rojos o hematies, els glòbuls blancs o leucòcits, les plaquetes, etc. Serveix per a determinar si les concentracions de cada component són les adequades i descartar múltiples malalties.
 • La glucosa, també coneguda com glicèmia o sucre en sang. Útil en la detecció i control de la diabetis.
 • La urea és una substància que es forma en l’organisme durant el processament de les proteïnes i compostos de nitrogen en el fetge, i que generalment excretem a través de l’orina i la suor. Si no s’elimina de forma adequada els nivells s’eleven per damunt del normal provocant uremia, arribant a ser problemàtic per a la salut afectant principalment el fetge i als renyons.
 • La creatinina és un indicador de la funció renal que ens alerta de si els renyons estan funcionant incorrectament. Quan hi ha mal renal la concentració de creatinina és elevada. Com és una substància de deixalla que els renyons han de filtrar i expulsar a través de l’orina, la seua presència en nivells elevats significa que s’està donant un mal funcionament d’aquests.
 • L’àcid úric és una substància de deixalla del nostre organisme, i la seua elevada concentració pot deure’s a múltiples factors i, al seu torn, ser la causa de diverses malalties. La més coneguda és la gota, però també pot arribar a produir mal renal o artritis.
 • El colesterol total, HDL (colesterol bo) i LDL (colesterol roín). Són els greixos presents en la sang. El seu control és molt important per a valorar el risc cardiovascular i actuar en conseqüència a temps.
 • Els triglicèrids són grasses que ingerim amb alguns aliments i que també produeix el nostre fetge, i s’emmagatzemen com a reserves en les cèl·lules grasses per a utilitzar-la quan es necessita energia. Quan els nivells són elevats, representen un factor de risc cardiovascular.
 • GOT i GPT. Són les transaminases més importants. Si els seus valors es mostren alterats, indiquen una inflamació del fetge o un mal funcionament d’aquest a causa de múltiples causes de diversa gravetat: ingestió de substàncies tòxiques, hepatitis, cirrosis, etc.
 • La GGT és un enzim hepàtic indicador de possibles danys hepàtics, del pàncrees o de les vies biliars.
 • La siderèmia és la quantitat de ferro que circula per la sang, encara que aquest paràmetre no aporta informació sobre les reserves de ferro emmagatzemades en el cos una siderèmia baixa indica una possible anèmia ferropènica (per falta de ferro).
 • Complet d’orina. Es tracta d’analitzar una mostra d’orina per a identificar possibles alteracions que puguen ser indicatives d’una malaltia. S’observa el pH i es busca la presència d’acetona, proteïnes, sang, leucòcits, cristalls i bacteris, i es comprova la normalitat de les cèl·lules presents en la mostra.

Una anàlisi general permet conéixer el seu estat de salut i poder actuar a temps en cas de tindre alguna patologia.

CHEQUEO BÁSICO ANALÍTICA GENERAL