Coprocultiu

La mostra necessària per a l’anàlisi són femta que caldrà entregar-les en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Per a la presa de mostres pot guiar-se pel següent esquema:

1

 

 

 

 

 

 

 

  1. Asseu-te a l’inrevés per a depositar la mostra en el WC.
  2. Descaragola el pot de presa de mostres.
  3. Aspira un poquet de mostra.
  4. Entregue la mostra al més prompte possible. En cas de no poder entregar-ho immediatament conserve-ho de 2-8 °C, 5 dies com a màxim.

 

Els resultats s’entreguen a les 72 hores.

Es tracta d’una anàlisi dels excrements per a trobar microorganismes que puguen causar patologies i símptomes gastrointestinals. En el laboratori s’estimula la multiplicació de bacteris o altres microorganismes. Si es presenta proliferació d’ells, s’identifiquen els mateixos. 

També es poden realitzar més exàmens per a determinar el millor tractament per al microorganisme detectat com per exemple un antibiograma.

COPROCULTIVO microbiologia