Cultiu de bacteris

Les possibles mostres necessàries per a l’anàlisi són les següents:

  • Orina
  • Pus
  • Esputs
  • Líquid cefalorraquidi (LCR)
  • Mostra vaginal
  • Altres. Consultar amb el laboratori altres mostres per al cultiu de bacteris.

 La entrega de resultats depén del bacteri a analitzar, consulta’ns per a més informació.

Els bacteris són un grup ampli de microorganismes unicel·lulars. Poden viure en diferents parts del cos. Alguns tipus de bacteris són inofensius i fins i tot beneficiosos, uns altres causen infeccions i malalties. Una prova de cultiu de bacteris pot detectar bacteris perjudicials en el cos. 

Durant una prova de cultiu de bacteris, es pren una mostra de sang, orina, pell o una altra part del cos. El tipus de prova depén del lloc en el qual es sospita la infecció. Les cèl·lules de la mostra es col·loquen en un mitjà especial per a promoure la reproducció cel·lular i vore si estan infectades i així poder realitzar un tractament efectiu.

muestra