Detecció precoç de càncer de còlon

Hemograma, CA19.9, SOH (sang oculta en deposicions)

Les mostres són sang i excrements; cal acudir en dejú per a l’extracció de sang i no menjar carn roja, ni fruites ni verdures crues els 2 dies abans de la deposició. No és necessària cita prèvia per a l’extracció de sang; les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Per als excrements caldrà entregar-les en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Para la toma de muestras puede guiarse por el siguiente esquema:

1

  1. Siéntate al revés para depositar la muestra en el WC.
  2. Desenrosca el bote de toma de muestras.
  3. Aspira un poco de muestra.
  4. Entrega la muestra lo antes posible. En caso de no poder entregarlo inmediatamente consérvelo de 2-8ºC, 5 días como máximo.

 

Els resultats s’entreguen a les 24-48 hores.

El càncer de còlon o càncer colorectal és un dels quals té més incidència a Espanya, tant en homes com en dones. Es sol desenvolupar a partir d’un pòlip que apareix en l’intestí gros i que es transforma en un tumor maligne.

L’anàlisi de sang oculta en femta està especialment indicat en persones majors de 50 anys o amb antecedents familiars de càncer en l’aparell digestiu, ja que és una prova fonamental per a detectar a temps qualsevol anomalia i augmentar les possibilitats de curació. També és una prova que es sol·licita habitualment en pacients que presenten anèmia ferropènica (disminució dels valors de ferro en sang). L’anèmia o un baix nivell d’hematies pot ser conseqüència d’una pèrdua de sang a través de la caca. 

Es realitzen les següents determinacions:

  • Hemograma. L’hemograma és la part de l’analítica que avalua diversos paràmetres de la sang, com són els glòbuls rojos, les cèl·lules de defensa o glòbuls blancs, així com les plaquetes i factors de coagulació.
  • CA 19.9. Aquest marcador tumoral permet diferenciar entre càncer de pàncrees i còlon d’altres malalties; però també s’utilitza per a monitorar la resposta al tractament en el càncer de còlon i per al diagnòstic precoç de recidives. 
  • SOH. Aquesta prova té com a objectiu detectar la presència de sang no visible a simple vista en la femta. S’empra principalment en la detecció precoç del càncer de còlon i recte (càncer colorectal), però també pot identificar sang l’origen de la qual es localitza en qualsevol altre punt del tracte digestiu.

Si el resultat de l’anàlisi és positiu (excrements amb sang), proporcionarà informació molt valuosa al metge sobre la necessitat de prosseguir l’observació de l’aparell digestiu mitjançant la realització de noves proves diagnòstiques com la gastroscòpia o la colonoscòpia per a identificar les causes.

En aquest fullet s’ofereix més informació sobre el programa de prevenció de càncer colorectal de la Comunitat Valenciana.

DETECCION PRECOZ CANCER DE COLON