Determinació fàrmacs en sang

Consultar amb el laboratori l’oferta d’anàlisi per a la determinació de fàrmacs en sang.

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres (menors de 5 anys consultar prèviament).

El lliurament de resultats depén del fàrmac a analitzar, consulta’ns. Avisar en el moment de la presa de mostres dels fàrmacs a analitzar.

La determinació de fàrmacs en sang és necessària per a buscar la presència i quantitat de drogues farmacològiques específiques en la sang.

DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS EN SANGRE