Dones / Test prenatal no invasiu

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Els resultats s’entreguen als 7 i 15 dies, depenent del test que es realitze. Consultar la disponibilitat dels diferents tests.

Un test prenatal no invasiu és una anàlisi de sang genètic que permet conéixer si hi ha alguna alteració en els cromosomes 21, 18 i 13 del bebé, que puguen generar algun tipus de síndrome (síndrome de Down, Edwards i Patau) i les anomalies més comunes generades pels cromosomes sexuals (X e Y). En un test prenatal no invasiu no hi ha risc ni per a la mare ni per al bebé al no haver-hi contacte directe, per la qual cosa no existeix risc d’avortament involuntari. Actualment és la prova més avançada que existeix.

Aquesta prova la poden realitzar embarassades a partir de la setmana 10 de gestació.

A més, podràs conéixer si el teu bebé serà xiquet o xiqueta de manera primerenca perquè no hages d’esperar a l’ecografia habitual.

TEST PRENATAL NO INVASIVO