Dosatge de greixos en excrements

La mostra necessària per a l’anàlisi són excrements que caldrà entregar-los en un pot estèril adquirit en la farmàcia. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra.

Els resultats s’entreguen a les 72 hores.

Aquesta anàlisi es recomana per a detectar i mesurar un excés de greixos en excrements, i per tant, com a ajuda per a establir el diagnòstic de trastorns que ocasionen malabsorció.

bote esteril