Estudi Anèmia

Hemograma, ferro, ferritina, transferrina, saturació de transferrina, saturació total de transferrina (TIBC), vitamina B12, vitamina B9 (àcid fòlic/folatos).

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres (menors de 5 anys consultar prèviament).

Els resultats s’entreguen a les 48 hores.

Feblesa a l’hora de practicar un esport?, cansament i falta d’energia?, et falta l’aire i tens taquicàrdia? aquests símptomes poden indicar que la quantitat de glòbuls rojos està disminuïda i que per tant l’oxigenació dels teixits es troba compromesa. Al principi l’anèmia pot ser lleu i passar desapercebuda, però a mesura que s’augmenta la gravetat els símptomes empitjoren.

En aquesta anàlisi es determinen els següents valors:

  • Hemograma. Aquesta és una prova de bioquímica fonamental per a conéixer els teus nivells d’hematies (glòbuls rojos), plaquetes, neutròfils etc., a més de la fórmula leucocitària.
  • Ferro (sideremia). Mesura els nivells totals de ferro en sang.
  • Ferritina. Aquesta proteïna és la responsable d’emmagatzemar el ferro extret dels aliments que ingerim. Si mengem pocs aliments rics en ferro, el nostre cos comença a consumir les reserves de Ferritina. Si les reserves s’esgoten és el que produeix l’anèmia.
  • Transferrina. És una altra proteïna fonamental responsable de transportar el ferro en el plasma sanguini.
  • Saturació de Transferrina i Saturació total de Transferrina (TIBC). Calcula el percentatge de transferrina que està saturat de ferro.
  • Vitamina B12. Aquesta vitamina és la responsable de metabolizar les proteïnes. Si pateixes un dèficit podria desencadenar en anèmia, pèrdua d’equilibri o somnolència. 
  • Vitamina B9/acidifique fòlic/folatos. Uns nivells baixos d’aquesta vitamina poden provocar anèmia megaloblàstica.

Un estudi de l’anèmia permet conéixer la quantitat d’hematies en sang i si el transport d’oxigen dels mateixos és eficaç.

DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS EN SANGRE