Estudi Preoperatori

Hemograma, grup sanguini i Rh, glucosa, urea, creatinina, sodi-potassi (Na/K), estudi de la coagulació (temps de protrombina (I.QUICKINR), temps parcial de tromboplastina activada APTT) i colinesterasa sèrica.

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres (menors de 5 anys consultar prèviament).

No és necessari realitzar anàlisi d’orina.

Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

El preoperatori és un estudi mèdic que es realitza abans de qualsevol acte quirúrgic. El seu objectiu principal és valorar l’estat de salut del pacient, amb la finalitat d’evitar possibles complicacions durant la intervenció. Aquest estudi previ és fonamental per a garantir la seguretat del pacient abans, durant i després de l’operació. 

Aquests són els valors específics que s’analitzen en l’estudi preoperatori: 

  • Hemograma. L’hemograma és la part de l’analítica que avalua diversos paràmetres de la sang, com són els glòbuls rojos, les cèl·lules de defensa o glòbuls blancs, així com les plaquetes i factors de coagulació.
  • Grup sanguini i Rh. Un grup sanguini és una classificació de la sang d’acord amb les característiques presents en la superfície dels glòbuls rojos i en el sèrum de la sang. Les dues classificacions més importants per a descriure grups sanguinis en humans són els antígens (el sistema AB0) i el factor Rh. El factor Rhesus (Rh) és una proteïna heretada que es troba en la superfície dels glòbuls rojos. Si la teua sang conté aquesta proteïna, eres Rh positiu. Si la teua sang no té aquesta proteïna, eres Rh negatiu.
  • Glucosa. També coneguda com glicèmia o sucre en sang. Útil en la detecció i control de la diabetis.
  • La urea és una substància que es forma en l’organisme durant el processament de les proteïnes i compostos de nitrogen en el fetge, i que generalment excretem a través de l’orina i la suor. Si no s’elimina de forma adequada els nivells s’eleven per damunt del normal provocant urèmia, arribant a ser problemàtic per a la salut afectant principalment el fetge i als renyons.
  • La creatinina és un indicador de la funció renal que ens alerta de si els renyons estan funcionant incorrectament. Quan hi ha mal renal la concentració de creatinina és elevada. Com és una substància de deixalla que els renyons han de filtrar i expulsar a través de l’orina, la seua presència en nivells elevats significa que s’està donant un mal funcionament d’aquests.
  • Sodi-potassi (Na/K). El més efectiu perquè el nostre organisme funcione correctament és mantindre els nivells de sodi-potassi a ratlla.
  • Estudi de la coagulació [temps de protrombina (I.QUICK/INR)]. La prova del temps de protrombina (TP) mesura el temps que tarda a formar-se un coàgul en una mostra de sang. La capacitat de coagulació és important per a impedir el sagnat excessiu.
  • Temps parcial de tromboplastina activada (APTT). El temps parcial de tromboplastina activada és el temps requerit per a l’aparició de fibrina després de mesclar plasma amb substituts dels fosfolípids plaquetaris. S’usa com a cribratge d’alteració en les vies intrínseca i comuna de la coagulació, per a monitorar el tractament amb heparina sòdica i per a avaluar la presència d’anticoagulant lúpic.
  • Colinesterasa sèrica. És una anàlisi de sang que estudia els nivells de 2 substàncies que ajuden el sistema nerviós a funcionar apropiadament. Aquestes substàncies es diuen acetilcolinesterasa i seudocolinesterasa. Els nervis necessiten aquestes substàncies per a enviar senyals.
MARCADORES TUMORALES