Helicobacter pylori

s‘aïlla el bacteri tant en sang com en ecxrements.

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres. Si en comptes de sang la mostra és d’excrements entregar-los en un pot estèril adquirit en la farmàcia o passar pel laboratori on es donarà un pot específic. El pacient no ha de prendre laxants oliosos, ixes de bari, magnesi ni bismut, almenys 72 hores abans de la presa de la mostra fecal.

Per a la presa de mostres fecals pot guiar-se pel següent esquema:

1

 

 

 

 

 

  1. Asseu-te a l’inrevés per a depositar la mostra fecal en el WC.
  2. Descaragola el pot de presa de mostres.
  3. Aspira un poquet de mostra.
  4. Porta al laboratori la mostra al més prompte possible. En cas de no poder entregar-ho immediatament conserve-ho de 2-8 °C, 5 dies com a màxim.

 

Els resultats s’entreguen a les 24-48 hores.

El Helicobacter pylori és un bacteri que provoca mal i distensió abdominal, amb o sense necessitat de rotar, pèrdua d’apetit, halitosi (mal alé) i mal sabor de boca o del menjar, nàusees, vòmits, cansament o color negrós de la femta. S’aïlla tant en sang com en excrements.

H. pylori