Homes / Control de la vasectomia (espermiograma)

Es recollirà el semen en un pot estèril el qual es podrà obtindre en farmàcies i s’emportarà al laboratori al més prompte possible.

Els resultats s’entreguen a les 24 hores.

Després d’una vasectomia, és d’esperar que l’home deixe de disposar d’espermatozoides en el seu líquid seminal. No obstant això, la vasectomia no és una tècnica infal·lible i existeix un marge d’error. Per això es recomana realitzar un espermiograma o seminograma quan hagen transcorregut tres mesos de l’operació.

FERTILIDAD HOMBRES