ITS (Infeccions de transmissió sexual)

Possibilitat de diagnòstic de infeccions de transmissió sexual mitjançant la tècnica de PCR

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres. També és possible la realització de l’anàlisi mitjançant presa de mostra uretral/vaginal, l’extracció del mateix es pot fer en el laboratori o es pot entregar la mostra extreta per un uròleg.

  Proves mitjançant mostra sanguínia

 • Hepatitis B i C
 • VIH/SIDA
 • Sífilis (VDRL/RPR)
  Proves mitjançant mostra exudado
 • Clamidia presa uretral/vaginal.
 • Herpes genital presa uretral/vaginal o presa bucal.
 • Gonorrea presa uretral/vaginal.
 • Tricomoniasis/fongs presa uretral/vaginal.
 • Ureoplasma urealyticum i Mycoplasma hominis presa uretral/vaginal.

Avisar en el moment de la presa de mostres dels paràmetres a analitzar. Els resultats s’entreguen a les 48-72 hores.

Es podrà determinar els següents patògens mitjançant PCR (presa uretal/vaginal/orina): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Herpes simplex I, Herpes simplex II, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Cytomegalovirus i virus Varicela zoster.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) generalment es transmeten per contacte sexual. Els organismes (bacteris, virus o paràsits) que causen les infeccions de transmissió sexual poden transmetre’s d’una persona a una altra per la sang, el semen o els fluids vaginals o altres fluids corporals.

A vegades, aquestes infeccions poden transmetre’s de forma no sexual, com de mare a fill durant l’embaràs o part, o a través de transfusions de sang o agulles compartides.

Les malalties de transmissió sexual no sempre presenten símptomes. És possible contraure malalties de transmissió sexual de persones que semblen estar perfectament sanes i que ni tan sols saben que tenen una infecció.

Els signes i símptomes que poden indicar una infecció de transmissió sexual inclouen els següents:

 • Nafres o protuberàncies en els genitals o en la zona oral o rectal
 • Dolor o cremor en orinar
 • Secreció provinent del penis
 • Flux vaginal inusual o amb olor estranya
 • Sagnat vaginal inusual
 • Dolor durant les relacions sexuals
 • Dolor i inflamació dels ganglis limfàtics, particularment en l’engonal, encara que a vegades més estesos
 • Dolor en la part inferior de l’abdomen
 • Febra
 • Erupció en el tronc, les mans o els peus

Els signes i símptomes poden aparéixer uns dies després de l’exposició, o poden passar anys abans que es tinga algun problema perceptible, segons cada organisme.

ITS