Marcadors tumorals

S’analitzen tot tipus de marcadors que ajuden al diagnòstic de les possibles patologies tumorals. S’inclouen, entre altres, AFP, PSA total, PSA lliure, ràtio PSA, CEA, CA 15.3, CA 19.9 i CA 125, etc. Consultar amb el laboratori l’oferta de marcadors tumorals.

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres (menors de 5 anys consultar prèviament).

Els resultats s’entreguen a les 48-72 hores.

Els marcadors tumorals són substàncies produïdes per les cèl·lules canceroses o per altres cèl·lules del cos com a resposta al càncer o a certes afeccions benignes no canceroses. Després de la seua anàlisi es podrà detectar, diagnosticar i controlar alguns tipus de càncer. En el cas de l’home, aquests marcadors poden advertir de la presència d’un càncer de pròstata, d’un càncer de fetge, de tumors en cèl·lules germinatives, d’un càncer colorectal, etc. En el cas de la dona, aquests marcadors tumorals poden advertir de la presència d’un càncer d’ovaris, d’un càncer colorectal o d’un càncer de mama.

La prova consisteix en l’extracció d’una mostra de sang. Si el marcador de tumors s’usa per a determinar si el tractament està funcionant o si hi ha una recurrència, la concentració es mesurarà a través de noves mostres al llarg d’un període de temps. La prova consisteix simplement en l’extracció d’una mostra de sang en la qual es mesurarà la concentració del marcador de tumors.

Cal tindre en compte que els resultats obtinguts no han d’utilitzar-se com una prova de diagnòstic precoç o anàlisi diagnòstica quan s’utilitzen per si sols, ja que han de ser sempre usats en combinació amb l’examen clínic, la història mèdica del pacient i qualsevol altra dada clínica rellevant.

És possible l’estudi dels següents marcadors tumorals:

  • AFP (Alfa-fetoproteína). El teixit analitzat és la sang. A través d’una mostra es pot diagnosticar càncer de fetge i vigilar la reacció al tractament. També permet avaluar l’estadi, el pronòstic i la reacció al tractament de tumors de cèl·lules germinatives
  • PSA total, PSA lliure i ràtio PSA (antigen prostàtic específic). Aquest marcador s’usa per a ajudar en el diagnòstic del càncer de pròstata, avaluar la reacció al tractament i buscar la recurrència. Siga com siga la periodicitat indicada pel professional sanitari, la qual cosa la ciència considera clau és que les mesures de PSA es realitzen sempre amb la mateixa tècnica i, si pot ser, en el mateix laboratori. D’aquesta manera s’assegura que les variacions oposades es deuen al procés evolutiu del tumor i no són alteracions tècniques.
  • CEA (antigen carcinoembrionario). A través d’aquest marcador tumoral es pot vigilar si els tractaments del càncer funcionen bé o revisar si el càncer ha tornat. El tipus de càncer per al qual es realitza és el càncer colorectal, però no és l’únic.
  • CA 15.3. La seua principal utilitat com a marcador tumoral és per al seguiment de la resposta al tractament dels càncers de mama i per al diagnòstic precoç de recidives. El CA 15.3 només pot utilitzar-se com a marcador si el càncer l’està produint en quantitats elevades, i per aquest motiu el CA 15.3 no és útil en totes les persones amb càncer de mama. El CA 15.3 pot sol·licitar-se juntament amb altres proves, com els receptors d’estrògens  i de progesterona .
  • CA 19.9. Aquest marcador tumoral permet diferenciar entre càncer de pàncrees i altres malalties; però també s’utilitza per a monitorar la resposta al tractament en el càncer de pàncrees i per al diagnòstic precoç de recidives.
  • CA 125. Aquesta prova es realitza per a monitorar el tractament del càncer d’ovari o detectar una recurrència d’aquest. A vegades pot ser d’ajuda per a detectar un càncer d’ovari en les seues fases més inicials en persones amb un risc elevat.
MARCADORES TUMORALES