Perfil víric

Paul Bunnell (mononucleosis infecciosa), citomegalovirus IgM, toxoplasmosis IgM, hepatitis A IgM, hepatitis B (hbs ag), hepatitis C antigen i test de VIH.
Consultar amb el laboratori l’oferta de possibles estudis vírics.

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, no fa falta acudir en dejú. Tampoc és necessària cita prèvia, les extraccions sanguínies es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Avisar en el moment de la presa de mostres dels virus a analitzar. Els resultats s’entreguen als 3-4 dies.

Els virus són xicotets trossos d’ARN o ADN, la gran majoria estan encapsulats en un embolcall fet a base de proteïnes coneguda com càpside, uns altres protegeixen el seu material genètic amb una membrana o embolcall derivat de la cèl·lula a la qual infecten i alguns altres a més envolten la seua càpside amb una membrana cel·lular.

Els virus han evolucionat per a reproduir-se dins de la cèl·lula que infecten, ja que per si sols no són capaços de fer-ho perquè manquen de la maquinària molecular necessària.

PERFIL VÍRICO