Els nostres serveis

A continuació es pot veure la nostra oferta de serveis. Si no troba el que busca li oferim la possibilitat de sol·licitar una analítica a la seua mesura personalitzant aquells valors que li siguen d’interés. Contacta’ns per a més informació

Analítica General

Hemograma, glucosa, urea, creatinina, àcid úric, colesterol total, HDL, LDL, triglicèrids, GOT, GPT, GGT, ferro i complet d'orina.

Perfil hepàtic

GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina (ALP) i bilirubina total, també existeix la possibilitat de determinar la bilirubina...

Estudi diabetis

Glucosa, hemoglobina glicosilada, també possibilitat d'analitzar per orina microalbuminúria i sediment, en tal cas consultar.

Coagulación
Hemograma bàsic

Sèrie roja, sèrie blanca, sèrie trombocitopénica i velocitat de sedimentació dels glòbuls rojos (VSG).

Analítica d'orina

En l'analítica d'orina bàsica es determina la densitat, el pH, anormals i sediment. També existeix la possibilitat de...

Estudi Preoperatori

Hemograma, grup sanguini i Rh, glucosa, urea, creatinina, sodi-potassi (Na/K), estudi de la coagulació (temps de...

Estudi Anèmia

Hemograma, ferro, ferritina, transferrina, saturació de transferrina, saturació total de transferrina (TIBC), vitamina...

Dones / Analítica primer trimestre

hemograma, glucosa, colesterol, creatinina, GPT, siderèmia, proteïnes totals, grup sanguini, Rh, Coombs indirecte, VIH...

Dones / Analítica segon trimestre

hemograma, proteïnes totals, hepatitis B (hbs ag), toxoplasma IgG antigen, test O’Sullivan, urianàlisi amb sediment...

Dones / Analítica tercer trimestre

hemograma, glucosa, siderèmia, toxoplasma IgG antigen, hepatitis B (hbs ag), coagulació (TP i TTPA), urianàlisi amb...

Dones / Test prenatal no invasiu

Un Test Prenatal no invasiu és una anàlisi de sang genètic que permet conéixer si hi ha alguna alteració en els...

Dones / Homocisteina

L'anàlisi de homocisteina mesura la quantitat de homocisteina en la sang. La homocisteina és un tipus d'aminoàcid, una...

Dones / Hormona antimulleriana

L'anàlisi de l'hormona antimulleriana serveix per a determinar la reserva ovàrica d'una dona, és a dir, la quantitat d'òvuls...

Dones / Cultiu d'exsudat vaginal

L'exsudat vaginal és una prova ginecològica de laboratori. En ella es pren una mostra de la secreció de la vagina i...

Dones / Estudi bàsic hormonal femení

LH, FSH, prolactina (PRL), progesterona (PRG), 17-b-estradiol i cortisol.

Dones / Anàlisi ciclehormonal cicle ovàric avançat

Estradiol, FSH, LH, prolactina, testosterona, DHEA, SHBG, insulina, glucosa i anàlisi HOMA.

Dones / Cariotip

El cariotip indica si els cromosomes estan organitzats de manera normal (en 23 parells) i que tots ells tenen la longitud i...

Homes / Cariotip

El cariotip indica si els cromosomes estan organitzats de manera normal (en 23 parells) i que tots ells tenen la longitud i...

Homes / Testosterona total i lliure

Per a conéixer amb plena fiabilitat si la quantitat de testosterona present en el seu organisme es troba per davall del rang...

Homes / Espermiograma/seminograma

El espermiograma consisteix en la recol·lecció del semen o esperma en un recipient estèril, mitjançant ejaculació.

Homes / Control de la vasectomia (espermiograma)

La vasectomia no és una tècnica infal·lible i existeix un marge d'error. Per això es recomana realitzar un espermiograma...

Cultiu de bacteris

Els bacteris són un grup ampli de microorganismes unicel·lulars. Poden viure en diferents parts del cos.

Cultiu de fongs

Una prova de cultiu fúngic ajuda a diagnosticar les infeccions per fongs, un problema de salut causat per l'exposició a fongs.

Coprocultiu

Es tracta d'una anàlisi dels excrements per a trobar microorganismes que puguen causar patologies i símptomes...

Helicobacter pylori

S‘aïlla el bacteri tant en sang com en ecxrements. El Helicobacter pylori és un bacteri que provoca dolor i distensió...

seminograma
Anàlisi de la calprotectina (inflamació intestinal)

La calprotectina fecal és un biomarcador d'inflamació intestinal. Permet diferenciar la malaltia inflamatòria intestinal...

seminograma
Estudi de paràsits en excrements

Es tracta d'una prova del material fecal per a descartar o confirmar possibles infestacions parasitàries que afecten l'aparell...

Coprocultiu

Es tracta d'una anàlisi d’excrements per a trobar microorganismes que puguen causar patologies i símptomes...

seminograma
Grau de digestió

Permet descartar/detectar problemes d'absorció per alteració en la superfície intestinal.

seminograma
Dosatge de greixos en excrements

Aquesta anàlisi es recomana per a detectar i mesurar un excés de greixos en excrements, i per tant, com a ajuda per a...

seminograma
Anàlisi d’elastasa

La prova d’elastasa en excrements s'usa per a determinar si hi ha insuficiència pancreàtica greu. Es recomana quan es...

Test de sensibilitat alimentària

La intolerància alimentària és la reacció de rebuig que produeix el sistema immune en entrar en contacte amb certs...

Anàlisi d'intolerància al gluten (celiaquia)

És una anàlisi de sang que determina els nivells d'anticossos antitransglutaminasa IgA que es té en l'organisme.

Anàlisi d'intolerància a la lactosa

La intolerància a la lactosa pot ser deguda a una escassa producció de l'enzim lactasa, que si es presenta en el nounat...

Anàlisi d'intolerància a la fructosa

Prova diagnòstica per a diagnosticar la malabsorció dels sucres per l'intestí prim, que han passat a l'intestí gros i ...

Anàlisi d'intolerància al sorbitol

El sorbitol és un sucre que es troba de manera natural en les algues roges i en les fulles i fruits de les plantes de la...

Anàlisi d'intolerància a la xilosa

La xilosa (en concret la forma d-xilosa) és un sucre simple que el nostre organisme absorbeix fàcilment.

Anàlisi d'intolerància a la glucosa

Es realitza quan una persona presenta nivells normals de glucosa en sang en dejú, però es sospita la possibilitat que...

IgE total

Les al·lèrgies són un problema crònic comú que afecta el sistema immunitari. Normalment, el sistema immunitari...

Prova RAST (prova radioalergosorbents)

Amb una xicoteta mostra de sang del pacient juntament amb extractes dels diferents aliments o substàncies que...

Test DAO

És una prova diagnòstica basada en una anàlisi de sang amb la qual pot identificar-se si un cas de migranya té...

Test HOMA

És una eina per a predir el risc de progressió a diabetis i/o síndrome metabòlica i eventualment per a reduir...

Test de paternitat

La prova de paternitat amb validesa legal és una anàlisi que pot presentar-se com a prova en un procés judicial, amb...

Test de sensibilitat alimentària

La intolerància alimentària és la reacció de rebuig que produeix el sistema immune en entrar en contacte amb certs...

Al·lèrgies a metalls

Com a mercuri, zinc, seleni, alumini, aliatges utilitzats per dentistes. Consultar disponibilitat.

Test prenatal no invasiu

Un Test Prenatal no invasiu és una anàlisi de sang genètic que permet conéixer si hi ha alguna alteració en els...

Test genètic de celiaquia HLA, DQ2 i DQ8

Aquesta anàlisi permet determinar, mitjançant tipatge genètic, si eres susceptible a patir celiaquia.

Analítica General

Hemograma, glucosa, urea, creatinina, àcid úric, colesterol total, HDL, LDL, triglicèrids, GOT, GPT, GGT, ferro i complet d'orina.

Perfil hepàtic

GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina (ALP) i bilirubina total, també existeix la possibilitat de determinar la bilirubina...

Estudi diabetis

Glucosa, hemoglobina glicosilada, també possibilitat d'analitzar per orina microalbuminúria i sediment, en tal cas consultar.

Coagulación
Hemograma bàsic

Sèrie roja, sèrie blanca, sèrie trombocitopénica i velocitat de sedimentació dels glòbuls rojos (VSG).

Analítica d'orina

En l'analítica d'orina bàsica es determina la densitat, el pH, anormals i sediment. També existeix la possibilitat de...

Estudi Preoperatori

Hemograma, grup sanguini i Rh, glucosa, urea, creatinina, sodi-potassi (Na/K), estudi de la coagulació (temps de...

Estudi Anèmia

Hemograma, ferro, ferritina, transferrina, saturació de transferrina, saturació total de transferrina (TIBC), vitamina...

Dones / Analítica primer trimestre

hemograma, glucosa, colesterol, creatinina, GPT, siderèmia, proteïnes totals, grup sanguini, Rh, Coombs indirecte, VIH...

Dones / Analítica segon trimestre

hemograma, proteïnes totals, hepatitis B (hbs ag), toxoplasma IgG antigen, test O’Sullivan, urianàlisi amb sediment...

Dones / Analítica tercer trimestre

hemograma, glucosa, siderèmia, toxoplasma IgG antigen, hepatitis B (hbs ag), coagulació (TP i TTPA), urianàlisi amb...

Dones / Test prenatal no invasiu

Un Test Prenatal no invasiu és una anàlisi de sang genètic que permet conéixer si hi ha alguna alteració en els...

Dones / Homocisteina

L'anàlisi de homocisteina mesura la quantitat de homocisteina en la sang. La homocisteina és un tipus d'aminoàcid, una...

Dones / Hormona antimulleriana

L'anàlisi de l'hormona antimulleriana serveix per a determinar la reserva ovàrica d'una dona, és a dir, la quantitat d'òvuls...

Dones / Cultiu d'exsudat vaginal

L'exsudat vaginal és una prova ginecològica de laboratori. En ella es pren una mostra de la secreció de la vagina i...

Dones / Estudi bàsic hormonal femení

LH, FSH, prolactina (PRL), progesterona (PRG), 17-b-estradiol i cortisol.

Dones / Anàlisi ciclehormonal cicle ovàric avançat

Estradiol, FSH, LH, prolactina, testosterona, DHEA, SHBG, insulina, glucosa i anàlisi HOMA.

Dones / Cariotip

El cariotip indica si els cromosomes estan organitzats de manera normal (en 23 parells) i que tots ells tenen la longitud i...

Homes / Cariotip

El cariotip indica si els cromosomes estan organitzats de manera normal (en 23 parells) i que tots ells tenen la longitud i...

Homes / Testosterona total i lliure

Per a conéixer amb plena fiabilitat si la quantitat de testosterona present en el seu organisme es troba per davall del rang...

Homes / Espermiograma/seminograma

El espermiograma consisteix en la recol·lecció del semen o esperma en un recipient estèril, mitjançant ejaculació.

Homes / Control de la vasectomia (espermiograma)

La vasectomia no és una tècnica infal·lible i existeix un marge d'error. Per això es recomana realitzar un espermiograma...

Cultiu de bacteris

Els bacteris són un grup ampli de microorganismes unicel·lulars. Poden viure en diferents parts del cos.

Cultiu de fongs

Una prova de cultiu fúngic ajuda a diagnosticar les infeccions per fongs, un problema de salut causat per l'exposició a fongs.

Coprocultiu

Es tracta d'una anàlisi dels excrements per a trobar microorganismes que puguen causar patologies i símptomes...

Helicobacter pylori

S‘aïlla el bacteri tant en sang com en ecxrements. El Helicobacter pylori és un bacteri que provoca dolor i distensió...

seminograma
Anàlisi de la calprotectina (inflamació intestinal)

La calprotectina fecal és un biomarcador d'inflamació intestinal. Permet diferenciar la malaltia inflamatòria intestinal...

seminograma
Estudi de paràsits en excrements

Es tracta d'una prova del material fecal per a descartar o confirmar possibles infestacions parasitàries que afecten l'aparell...

Coprocultiu

Es tracta d'una anàlisi d’excrements per a trobar microorganismes que puguen causar patologies i símptomes...

seminograma
Grau de digestió

Permet descartar/detectar problemes d'absorció per alteració en la superfície intestinal.

seminograma
Dosatge de greixos en excrements

Aquesta anàlisi es recomana per a detectar i mesurar un excés de greixos en excrements, i per tant, com a ajuda per a...

seminograma
Anàlisi d’elastasa

La prova d’elastasa en excrements s'usa per a determinar si hi ha insuficiència pancreàtica greu. Es recomana quan es...

Test de sensibilitat alimentària

La intolerància alimentària és la reacció de rebuig que produeix el sistema immune en entrar en contacte amb certs...

Anàlisi d'intolerància al gluten (celiaquia)

És una anàlisi de sang que determina els nivells d'anticossos antitransglutaminasa IgA que es té en l'organisme.

Anàlisi d'intolerància a la lactosa

La intolerància a la lactosa pot ser deguda a una escassa producció de l'enzim lactasa, que si es presenta en el nounat...

Anàlisi d'intolerància a la fructosa

Prova diagnòstica per a diagnosticar la malabsorció dels sucres per l'intestí prim, que han passat a l'intestí gros i ...

Anàlisi d'intolerància al sorbitol

El sorbitol és un sucre que es troba de manera natural en les algues roges i en les fulles i fruits de les plantes de la...

Anàlisi d'intolerància a la xilosa

La xilosa (en concret la forma d-xilosa) és un sucre simple que el nostre organisme absorbeix fàcilment.

Anàlisi d'intolerància a la glucosa

Es realitza quan una persona presenta nivells normals de glucosa en sang en dejú, però es sospita la possibilitat que...

IgE total

Les al·lèrgies són un problema crònic comú que afecta el sistema immunitari. Normalment, el sistema immunitari...

Prova RAST (prova radioalergosorbents)

Amb una xicoteta mostra de sang del pacient juntament amb extractes dels diferents aliments o substàncies que...

Test DAO

És una prova diagnòstica basada en una anàlisi de sang amb la qual pot identificar-se si un cas de migranya té...

Test HOMA

És una eina per a predir el risc de progressió a diabetis i/o síndrome metabòlica i eventualment per a reduir...

Test de paternitat

La prova de paternitat amb validesa legal és una anàlisi que pot presentar-se com a prova en un procés judicial, amb...

Test de sensibilitat alimentària

La intolerància alimentària és la reacció de rebuig que produeix el sistema immune en entrar en contacte amb certs...

Al·lèrgies a metalls

Com a mercuri, zinc, seleni, alumini, aliatges utilitzats per dentistes. Consultar disponibilitat.

Test prenatal no invasiu

Un Test Prenatal no invasiu és una anàlisi de sang genètic que permet conéixer si hi ha alguna alteració en els...

Test genètic de celiaquia HLA, DQ2 i DQ8

Aquesta anàlisi permet determinar, mitjançant tipatge genètic, si eres susceptible a patir celiaquia.