Test COVID-19

Proves virològiques (PCR, test ràpid antigen viral i test ràpid COVID19 i Influença A+B en combinada)

Proves serològiques (ELISA i test ràpid de detecció d’anticossos)

No es requereix cap requisit per a la realització d’aquesta prova, solament aportar el DNI o la targeta sanitària.

En les proves diagnòstiques d’infecció activa (PDIA) o virològiques es pren mostra orofaríngea amb un hisop, i per a les mostres serològiques s’extrau una mostra de sang.

Les mostres diagnòstiques d’infecció activa (PDIA) o virològiques i les proves serològiques, al no dependre de la condició fisiològica, es poden prendre en qualsevol moment. Els nostres resultats de PCR plasmen la quantificació del cicle, pel que es pot saber si l’individu és infectiu o no. No és necessària cita prèvia per a prova.

Es realitzen extraccions des de les 8:00h fins a les 13:00h.

Els resultats de la PCR s’entreguen en 2 hores després de l’extracció.

Per a la interpretació dels resultats serològics pot descarregar-se aquest document amb lexplicación serología.

  • Proves Diagnòstiques d’Infecció Activa (PDIA) o proves virològiques

2Aquestes proves parteixen de l’anàlisi de mostres del tracte respiratori superior. Per a prendre les mostres s’utilitza un hisop i s’agarren del nas. S’ha de tindre en compte que aquestes proves virològiques es realitzen quan la persona presenta símptomes o ha tingut un contacte estret amb algú infectat. Per això durant el període d’incubació, aproximadament en la primera setmana i després de 2-3 dies del contacte, es recorre a la realització d’aquestes proves.

Amb les proves diagnòstiques d’infecció activa es detecta si el virus està present en la persona, per això es pren la mostra orofaríngea on es localitza el virus en el cas d’haver infectat al pacient. Permet la detecció de la infecció en els primers estadis. La diferència entre una prova i una altra és que la PCR (Polymerase Chain Reaction) permet amplificar un fragment del material genètic del patogen, però la seua anàlisi presenta cert grau de complexitat, requerint personal entrenat i preparat per a la seua correcta realització. Per això presenta les característiques d’alta especificitat i alta sensibilitat. En la prova del test ràpid antigen viral és un kit comercial que no presenta tanta sensibilitat com la PCR ja que en aquesta prova no existeix amplificació, sinó que es detecta una proteïna del SARS-CoV-2.

  • Proves serològiques

3Quan s’introdueix un patogen en el cos el sistema immunològic desenvolupa anticossos específics que actuen contra aqueixa infecció. Aquests anticossos poden durar molt de temps, des d’un parell d’anys fins a tota la vida, en funció de la malaltia. Durant aquest període, mentre dura la immunitat, el cos està preparat per a augmentar la producció d’aqueixos anticossos per a neutralitzar l’amenaça en cas que torne a aparéixer. Les proves d’anticossos, també coneguda com a proves serològiques, analitzen el sèrum d’un pacient donant-nos informació sobre la presència o no dels anticossos. La diferència entre una prova i una altra és que la prova ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) és que arriba a quantificar els anticossos donant la quantitat exacta d’aquests, i el test ràpid de detecció d’anticossos solament indica la presència o absència d’aquests, sent aquest segon menys sensible que el primer. 

TEST COVID 19