Test de detecció de drogues

Cocaïna, opiacis (heroïna, codeïna, oxicodona, morfina, hidrocodona, fentanil), cànnabis (marihuana), amfetamina com les metamfetamines, barbitúrics com fentobarbital i secobarbital i èxtasis tant en mostra d'orina com en mostra de pèl.

No és necessària cita prèvia ni tampoc estar en dejú, es tracta de realitzar una micció espontània en un pot estèril en el propi laboratori o tallar in situ també una mostra de pèl. La presa de mostra d’aquestes proves sempre es realitzarà en el laboratori, no s’admetran mostres en les quals es desconega el seu origen.

Els resultats s’entreguen a les 24 hores en el cas de l’anàlisi per orina o als 15-20 dies en el cas del pèl.

Cada vegada són més freqüents l’ús d’aquests tests, tant en entorns familiars (pares amb sospites de consum per part dels seus fills), així com en empreses, que requereixen controls periòdics als seus empleats per a accedir a determinats llocs de treball amb funcions incompatibles amb el consum de substàncies addictives.

TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS