Test de paternitat (possibilitat de ser amb validesa legal)

Es pren mostra de mucosa bucal que s’extrau en el laboratori. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Els resultats s’entreguen als 15 dies.

La prova de paternitat amb validesa legal és una anàlisi que pot presentar-se com a prova en un procés judicial, amb l’objectiu de confirmar o descartar si hi ha una relació de parentiu entre dues persones.

El personal sanitari del laboratori serà el responsable de prendre les mostres de saliva de tots dos usuaris. D’aquesta forma es confirma que l’ADN obtingut no és d’altres persones.

ESTUDIOS ESPECIALES RESTO CATEGORIA