Test HOMA (resistència a la insulina)

Cal acudir en dejú per a l’extracció de sang. No és necessària cita prèvia, les extraccions es realitzen de 8:00h – 10:30h de dilluns a divendres.

Els resultats s’entreguen als 3 dies.

És una eina per a predir el risc de progressió a diabetis i/o síndrome metabòlica i eventualment per a reduir aqueix risc amb intervencions com ara modificació de la dieta, augment de l’exercici, o presa de medicaments.

 

Normalment, quan els valors de l’índex HOMA són superiors als de referència, significa que existeix resistència a la insulina o que hi ha un mal funcionament de les cèl·lules del pàncrees, que és un òrgan important en la regulació dels sucres en la sang a causa de la producció d’insulina i glucagó.

ESTUDIOS ESPECIALES RESTO CATEGORIA